OM OSS 

Who are we?

Studentene består av alle masterstudiene underlagt Institutt for Samfunnsmedisin og Sykepleie, Fakultet for Medisin og Helsevitenskap. Spesifikt; Folkehelse, Global helse, Helseinformatikk, Jordmorfag, Klinisk helsevitenskap, Klinisk sykepleier, Medisinsk bildeteknologi, Molekylær Medisin, Nevrovitenskap, Fysisk aktivitet og Helse, Helsesykepleie og Psykisk helse.


SOMA sitt formål er å tilby et sosialt og inkluderende studentmiljø for studentene, samt å skape sosiale relasjoner blant masterstudentene på tvers av de ulike studiene. Organisasjonen skal arrangere events og arrangement som fremprovoserer tilhørighet og tilrettelegger for muligheter av bekjentskap. I tillegg skal SOMA bistå med informasjon på tvers av linjene, rent spesifikt angående jobbmuligheter og hjelp med masteroppgave og akademisk skriving.

(English Version)

The students within SOMA represent different masters within the Faculty of Medicine and Health Sciences. Specifically: Public Health, Global Health, Health Informatics, Midwifery, Clinical Health sciences, Clinical Nursery, Medicine picture technology, Molecular Medicine, Neuroscience, Physical activity and Health, School / Public Health Nurse and Mental Health. 

The goal of SOMA student organization is to offer a social and including student environment, in addition to provoke social relations between the differents masters. The organization will arrange different events and workshops that enables students to better get to know each other. The organization also wants to give relevant information regarding work possibilities and helping with thesis writing. 

SOMA_Linjer.png
 

STYREMEDLEMMER / BOARD MEMBERS

Bli bedre kjent med oss / Get to know us

IMG_6766.jpg

ALICE STECKMEST

Leder / President

IMG_9522.JPG.jpg

KJELL-EGIL BOGFJELLMO HAUG

Nest-leder / Vice President

150123406_834360880478681_14999287382746

SYNNE IVERSEN

Arrangementsansvarlig / Event Manager

Daniel.jpg

DANIEL MARGARIDO GALÁN

Head of Internationals

Lars.JPG

LARS TUNG DYRENDAHL

Kommunikasjonsansvarlig / Head of Communications

Vilde.jpg

VILDE MARIE NORDBY

Logistikkansvarlig/ Head of Logistics

Kristina.heic

KRISTINA ROBERTSEN LIHAUG

PR-Ansvarlig/ PR Manager

Marte 1.jpg

MARTE VIK

Webansvarlig / Head of Digital Media

Iren.JPG

IREN HARSTAD

Fagansvarlig / Head of Academics

Ida.png

IDA VASSBAKK RØNNING

Arrangementskomité / Event Committee

Martijn.jpg

MARTIJN RAVENHORST

Potet / Inbetweener

Abishek.jpg

ABHISHEK MAHAJAN

Internasjonals komité / Internationals Committee

 

HVA GJØR VI?

What does the organization do?

Linjeforeningen består av et hovedstyre som sammen jobber for å tilby et sosialt og spennende miljø for studentene. Leder og nestleder har et overordnet ansvar for organisasjonen, mens komitéledere har et ansvar for sine respektive komitéer. 

(English version)

The student organization consists of a main board, working together to create a social and exciting environment for the students. The president and vice-president have an overall insight to the organization as a whole, whereas the committee leaders are responsible for their respective team. 

Cup of Yellow

STYRET

Who is a part of the main board?

Styret jobber sammen for å utarbeide en fungering for organisasjonen. Fordeler med et styreverv er erfaring med ledelse og arbeidsfordeling, i tillegg til arbeidserfaring med samarbeid og arbeidsfordeling. Et styreverv gjelder for 1 år, på 2 semestre. Det stilles krav til motivasjon og engasjement for linjeforeningen. Vi har totalt 7 medlemmer i styret: Leder, Nestleder, PR-ansvarlig, Økonomi- ansvarlig, Webansvarlig, Internationalssjef, og Faddersjef. 

(English version)

The board works together to create a optimal functioning within the organization. The benefits of a position within the board give you experience in leadership, in addition to working with different people and giving out tasks. A board position lasts for 1 year, or 2 semesters. We expect the members to be engaged and motivated. We have 7 board members: President, Vice-President, Head of PR, Head of Website, Head of economy, Head of Internationals, and Head of Buddy Week. 

Books on a Yellow Wall

KOMITÉER

The different committees

Komitémedlemmer er hjernen bak organisasjonen som sammen jobber med de spesifikke arrangementene eller med promotering. 

(English version) 

The committee members are the machinery in the organizational functions, and work together in their respective teams. 

 
 

SNAKK MED OSS

Olav Kyrres gate 17, 7030 Trondheim

  • Instagram
  • LinkedIn
  • Facebook
SOMA_Rosa_hor.png