NYTTIG INFORMASJON TIL DEG SOM NY STUDENT

Everything You Need to Know as a new student

Skal du begynne på én av masterne underlagt Fakultet for Medisin og Helsevitenskap? Her har vi ordnet litt nyttig informasjon til nettop deg!

HVILKE MASTERGRADER ER UNDERLAGT SOMA-LINJEFORENING? / WHICH MASTERS ARE A PART OF SOMA STUDENT ORGANIZATION?

Som organisasjon representerer vi totalt elleve mastere, spesifikt: 

 •  Folkehelse, Public Health

 • Global Helse, Global Health

 • Helseinformatikk, Health Informatics

 • Jordmordfag, Midwifery

 • Klinisk helsevitenskap, Clinical Health Sciences

 • Klinisk sykepleie, Clinical Nurse

 • Medisinsk bildeteknologi, Picture Technology in Medicine

 • Molekylær medisin, Molecular medicine

 • Nevrovitenskap, Neuroscience

 • Fysisk aktivitet og helse, Physical Activity and Health, 

 • Psykisk helse, Mental Health

FADDERUKEN 2021 / BUDDY WEEK 2021

Fadderuken starter 16 August, hvor vi har ordnet 2 uker med opplegg for nye studenter som starter! Faddere som går andreklasse vil møte dere på Finalebanen, ved MTFS bygget på St.Olavs, for å ta dere imot. Her blir dere tildelt egne faddergrupper som varer hele to ukene. 

Kalenderen ser dere nedenfor i bilder, med forbehold om endringer. 

Som ny student er det viktig at dere bli medlem av SOMA-Linjeforening sin egen Facebook gruppe til nye studenter. Her vil også fadderne deres være medlem. I forkant av fadderuken vil vi poste relevant informasjon, og konkrete detaljer om hvert arrangement postes her. 

SJEKK UT FACEBOOK GRUPPE FOR NYE STUDENTER HER: https://www.facebook.com/groups/1407734006242766

*Dersom dere IKKE kan møte Mandag 16. August er det viktig at dere sier ifra, aller helst på vår Facebook side, slik at vi plasserer dere i egne grupper. 

(English version)

The Buddy Week starts 16th of August, and we cant wait to meet you all! We've arranged two whole weeks of parties, events, and social gatherings for all our members to join. On Monday, the first day, you have to show up at the "Finalebane," at St.Olavs, where you'll meet the other new students, get sorted in to different Buddy groups- and meet your Buddies within the group. The group you're sorted in is the group you'll stay with for both weeks. 

The calender is shown below, where the different events are shown for each day. 

Becoming a new student, it is very important that you follow our Facebook group for the Buddy Week 2021. You can find this group when clicking on this link: https://www.facebook.com/groups/1407734006242766. Here you can find all relevant information regarding the Buddy Week, where also you fellow students will be members. Your respective buddies will also have access to this group. 


*If you cannot make it to the first day of the Buddy Week, LET US KNOW. Send us a message on Facebook, og e-mail us. That way we can add you to a Buddy group which you can join later on during the weeks.